Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
logo_lrnp.jpg
2013-11-04 |
 Autor:

Dla właściwej oceny możliwości pozyskiwania przez zespół interdyscyplinarny i/lub grupę roboczą informacji o stanie zdrowia osób wchodzących w skład rodziny dotkniętej przemocą konieczne jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: Czy zespół interdyscyplinarny / grupa robocza ma prawo pozyskiwać i przetwarzać tego rodzaju informacje? Czy lekarz – w związku z obowiązywaniem tajemnicy lekarskiej – ma prawo przekazać informacje o stanie zdrowia pacjenta?
 
2013-11-04 |
 Autor:

Jako jedną z podstawowych form udzielenia pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie ustawodawca przewidział zapewnienie jej otrzymania bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.
 
2013-11-04 |
 Autor:

Dokonując wyboru podmiotów, których przedstawiciele są uprawnieni do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, ustawodawca starał się wskazać te podmioty, do których z dużym prawdopodobieństwem osoby doznające przemocy mogą się zwrócić po pomoc lub które w ramach swojej działalności stykają się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.
 
2013-11-05 |
 Autor:

Głównym zadaniem przedstawiciela ochrony zdrowia w pracach zespołu interdyscyplinarnego jest zapewnienie współpracy ochrony zdrowia z innymi podmiotami wchodzącymi w skład systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z tego punktu widzenia reprezentantem ochrony zdrowia powinna być osoba mająca w danym środowisku wpływ na funkcjonowanie ochrony zdrowia.